De Ondernemersfabriek

Kom binnen en ga voor jezelf beginnen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud

 

1.     Algemeen

2.     Methodiek

3.     Waarmee onderscheiden wij ons?

4.     Belang De Ondernemersfabriek

5.     Samenwerking

6.     Contactinformatie

     

 

1. Algemeen

 

De Ondernemersfabriek is een nieuw bedrijf met als missie: ‘Mensen helpen zelfstandig hun eigen leven te leven.’ Deelnemers aan onze programma’s zijn zowel mensen met als zonder een uitkering.

 

De Ondernemersfabriek wil een bijdrage leveren aan eigentijdse thema’s als ondernemerschap, werkgelegenheid, zelfstandigheid en integratie. Wij spreken mensen aan op hun ondernemende vermogens, mensen die wellicht op een breukvlak in hun leven zitten en die hun talent willen herontdekken en ontplooien.

 

De Ondernemersfabriek helpt hen met het realiseren van hun wens om een eigen bedrijf te hebben. Mensen die, alleen of samen met anderen, een serieuze poging willen doen om een onderneming te starten. Mocht dat echter niet of onvoldoende lukken, dan zullen we ze helpen in de begeleiding naar een baan. De deelnemers aan ons basisprogramma herkennen zich in het volgende beeld:

 

 ‘Ik wil iets voor mijzelf beginnen, maar weet nog niet wat of met wie. En als ik dat al zou weten, weet ik niet precies hoe.’

 

Specifiek voor de deelnemers met een (toekomstige) uitkering die overwegen om voor zichzelf willen beginnen geldt het bovendien volgende: Zij worden gekenmerkt door de spagaat waarin ze staan: Met één been staan ze in het ‘baandenken’, met het andere in het ‘eigen bedrijf denken’.  Actief invulling geven aan de wens om ondernemer te worden is lastig. Tegelijk staat de wens om ondernemer te worden het overtuigd solliciteren naar een baan in de weg. Deze spagaat zorgt ervoor dat deze mensen relatief lang en langer dan noodzakelijk in de uitkering zitten.  Voor deze mensen levert De Ondernemersfabriek een ‘twee sporen traject’: Er wordt ingezet op zowel het starten van een eigen bedrijf als op het vinden van een baan.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De methodiek

 

Deelnemers werken eerst in kleine teams en na verloop van tijd veelal individueel aan de start van hun nieuwe bedrijf.  De groep krijgt gedurende 5 maanden een zeer intensief programma en werkt in die periode vanuit De Ondernemersfabriek. Na afloop van de periode in De Ondernemersfabriek volgt er een nazorgperiode.

 

Het basisprogramma van De Ondernemersfabriek borduurt voort op een methodiek die begin jaren negentig van de vorige eeuw in Zweden is ontstaan. De methodiek is later in diverse varianten in Nederland toegepast. Wij zijn bij deze ontwikkelingen betrokken geweest. Het basisprogramma maakt gebruik van drie krachten: ondernemerschap, groepsdynamiek, en programmavorm. Het is vooral de vorm van de programma’s die ervoor zorgt dat die krachten op een positieve manier ingezet worden en de methodiek zo succesvol maakt.

 

 


De Ondernemersfabriek combineert die ervaringen in haar eigen basisontwerp, dat er in de kern als volgt uit ziet:

 

 

 

Algemene kenmerken van de methodiek zijn:

 

-       Tempoversnelling: deelnemers aan het programma doorlopen veel sneller de noodzakelijke stappen voor de start van hun bedrijf.

-       Twijfel oplossen: deelnemers aan het programma worden stevig met zichzelf geconfronteerd. Mensen ontdekken de mate van hun talent als zelfstandige. Dat maakt de keuze, baan of ondernemen, veel meer gemotiveerd.

-       Reactivering: mensen die economisch in actie zijn lopen tegen veel meer kansen aan dan mensen die niet economisch actief zijn.

 

 

 

Werving en selectie deelnemers

De Ondernemersfabriek werft voor ieder programma zelf haar deelnemers. Daarna volgen o.m.:

 

-       Voorlichtingsavonden

-       Inschrijving

-       Ingangstesten en -gesprekken

-       Indien deelnemer een uitkering heeft: Afstemming met de uitkerende instantie(s)

 

Bedrijfsconcepten

De Ondernemersfabriek formuleert op basis van (regionale) economische kansen een serie bedrijfsconcepten. Een bedrijfsconcept is een ruime omschrijving van een bepaald segment van de economie. Voorbeelden uit het verleden: marketing/telemarketing, ict dienstverlening, recreatie/toerisme, media.

 

Creëren teams

De Ondernemersfabriek stelt voor elk bedrijfsconcept teams samen op basis van de voorkeuren en profielen van deelnemers. De teams bestaan uit 6 a 7 deelnemers. De rol van het team is om gezamenlijk een start te maken, samen het eerste deel van het programma te doorlopen en elkaar te stimuleren en te helpen. Na de ‘start training’ kunnen deelnemers wisselen van team of binnen een team een geheel eigen onderneming starten.

 

Start training

De starttraining is een stoomcursus van twee weken waarin de teams centraal staan. Onder hoge tijdsdruk worden de eerste bedrijfsconcepten uitgewerkt en eigen gemaakt door de teams. De teams leren snel een concreet idee uit te werken, te toetsen in de markt en aan te passen. In de start training worden alle basale hulpmiddelen aangereikt op het gebied van brainstormen, strategie, marketing, financiën en samenwerken.

 

Business Development

Na de ‘start training’ verschuift het accent van klassikaal naar begeleiding van teams en individuele ondernemers. Teams en individuen werken aan het eigen bedrijf in hun eigen tempo. Ervaren business development adviseurs ondersteunen dat proces.

 

Teams en ondernemers presenteren met grote regelmaat de voortgang van hun bedrijf aan panels en aan de overige deelnemers. Ook is er in deze fase elke week een verplichte trainingsdag waarop diverse onderwerpen rond ondernemen worden verdiept.

 

 

Zelfstandigheid

In deze fase worden de deelnemers geconfronteerd met het naderende einde van het programma en de noodzaak te kiezen. Teams moeten kiezen wie binnen het team de ondernemer(s) is (zijn), en die ondernemer(s) moet(en) aangeven of, en zo ja, voor welke leden van het team er een toekomst ligt als werknemer van het nieuwe bedrijf. Individuele ondernemers moeten kiezen of ze hun onderneming echt doorstarten en/of (daarnaast) een baan gaan zoeken. Deelnemers met een uitkering worden individueel verder begeleid bij het zoeken van een baan.

 

Natraject

De Ondernemersfabriek biedt alle ondernemers die uit het programma zijn ontstaan een helpdesk. De helpdesk is zowel een fysieke ontmoetingsplaats binnen De Ondernemersfabriek als een virtuele.

 

 

3. Waarin en waarmee onderscheiden wij ons?

 

De Ondernemersfabriek biedt een product dat zich onderscheidt t.o.v. de concurrentie op de volgende gebieden:

 

Methodiek

De Ondernemersfabriek werkt met een bewezen, doorontwikkelde methodiek met goede resultaten. De methodiek maakt effectief gebruik van groepsdynamiek, de ondernemende kwaliteiten van mensen en innovatieve programmavormen.

 

Andere / nieuwe doelgroep

De doelgroep bestaat uit mensen die nog geen duidelijk omlijnd idee, laat staan een businessplan hebben. Wij richten ons op mensen die anders vaak niet tot ondernemerschap zouden komen.

 

Omvang en intensiteit

De hele groep volgt een zeer intensief, langdurig traject en werkt vanuit De Ondernemersfabriek.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Wij bereiken relatief veel mensen in een uitkeringssituatie (Bijstand, WW, WAO) in alle leeftijdsklassen en uit alle bevolkingsgroepen. Zij moeten een afspiegeling vormen van de gemeenschap.

 

 

4. Belang De Ondernemersfabriek

 

Wij durven te stellen dat het belang van De Ondernemersfabriek aanzienlijk zal zijn en hebben (o.a. ook de provincie / gemeenten) op de volgende gebieden iets te bieden:

 

 

Structurele bijdrage op het gebied van ondernemerschap (starters /  bedrijfsopvolging) en werkgelegenheid

 

-          De Ondernemersfabriek zorgt voor het ontstaan van nieuwe bedrijven, levert potentiële bedrijfsopvolgers af  en creëert werkgelegenheid.

 

Voor wat betreft de startende bedrijven geldt dat het merendeel van de nieuwe bedrijven relatief klein is. Er ontstaan veel eenmanszaken, soms een ‘tweepitter’ en incidenteel een bedrijf waarin 5 of meer mensen  werkzaam zullen zijn.  Wel is het zo dat de bedrijven zich niet anders ‘gedragen’ dan bedrijven die op een andere manier zijn ontstaan. Ze presteren niet beter of slechter dan gemiddeld.  

 

 

Structurele bijdrage op het gebied van werkloosheids(bestrijding. Effecten m.b.t. het verminderen van de aanspraak op uitkeringsgelden

 

-       Wij halen mensen uit een uitkeringssituatie. Veel van de deelnemers aan het  programma zijn mensen met een uitkering.

 

-       Wij halen mensen sneller uit de uitkering. Zoals gezegd: onze deelnemers hebben allemaal de wens om een eigen onderneming te starten, maar een gezonde twijfel daarbij hebben ze ook. Door het intensieve traject waarin ze in de praktijk kennismaken met vele aspecten van het ondernemersschap, wordt die twijfel ‘tastbaarder’ en zullen ze sneller en gefundeerder een keuze maken. Welke keuze dat ook mag zijn: óf die voor een eigen bedrijf, óf die voor een baan in loondienst.  Ofwel: voor deze doelgroep is dit de kortste weg naar werk.

 

-       Wij halen een groot deel van onze deelnemers blijvend uit de uitkering. Uit ervaring weten wij ook dat deelnemers aan de methodiek van De Ondernemersfabriek minder snel in een uitkering terug zullen vallen dan anderen. Sterker, voor de deelnemers die daadwerkelijk een bedrijf zijn gestart geldt dat zij nagenoeg allen echt selfsupporting zijn geworden. Zij hebben geproefd aan het ondernemersschap en willen koste wat kost voorkomen dat zij in een uitkering terugvallen.

 

Bijdrage op het gebied van integratie

 

-          De deelnemers aan het programma van De Ondernemersfabriek vormen een gemêleerd gezelschap. Wij streven ernaar om dit gezelschap zoveel als maar mogelijk een afspiegeling te laten zijn van de gemeenschap. Deelname aan ons programma is voor alle deelnemers een leerzame en leuke ervaring waarover (ook in de privé situatie) veel wordt gesproken. Het uitwisselen van ideeën en denkbeelden en de intensieve onderlinge kontakten tussen deelnemers vormen een essentieel onderdeel van het programma

 

 

 

4. Samenwerkingspartners van De Ondernemersfabriek

 

Wij hebben wel enige ervaring met individuele begeleiding, maar onze specialisatie ligt op het vlak van ondernemerschap en groepsprocessen. Voor hoogwaardige expertise op het gebied van individuele begeleiding en toeleiding naar werk wordt met partners gewerkt. Momenteel wordt samengewerkt met een aantal partners met ruime ervaring op het gebied van reïntegratie Zij leveren expertise op het gebied van individuele begeleiding en outplacement.

 

 

5. Contactinformatie

 

De Ondernemersfabriek

Broekdijk Oost 27

3621 LM  BREUKELEN

 

Voor meer informatie belt u met F. G. van den Elst 06 1026 2366

 

 

De Ondernemersfabriek

Kom binnen en ga voor jezelf beginnen!